Пакет «Діабет» (глюкоза крові, інсулін, індекс НОМА-ІR, С-пептид, глікозильований гемоглобін)