Пакет «Коагулограма » (протромбіновий тест, АЧТЧ, тромбіновий час, фібриноген)